Codemocracy

4—5 sept @ Birger Jarlsgatan 57

Edemokrat.se

Kreativ Stuga bestod av Marcus Österberg, Filip Andersson, Sebastian Westling, Markus Sundin, Julius Petersson, Jesper Lind och Johan Säll Larsson

Kreativ Stuga, med råge det största laget, var ambitiösa. De har gjort Riksdagens arbete tillgängligt och socialt på Edemokrat.se. Tjänsten är en slags reddit eller digg för riksdagens dokument. Förutom att vi får tycka till om varje handling gör edemokrat.se också processen kring dem synlig genom att lägga på metadata om hur dokument relaterar till varandra och till politiker.

Kreativ Stuga bloggade under Codemocracy.